KONTAKT
 • Kje smo:
  Ljubljanska 26, Kočevje
  (v pritličju)  >>>
 • Kdaj:
  torek in četrtek od 17:00 do 19:00 s predhodno tel.prijavo obiska ali po dogovoru
 • Telefon za prijavo:
  01 89 38 228(vložišče občine)
  031 722 901 (M.Piršič)
 • e-pošta
 • Spletna prijava
KDO NAS FINANCIRA
TEME SVETOVANJA
 • Ogrevanje
 • Energetska sanacija stavb
 • Energetska zasnova novogradenj in skoraj-nič energijskih hiš
 • Obnovljivi viri energije
 • Mobilnost
 • Varčevanje energije
 • Možnosti pridobitve nepovratnih sredstev ter ugodnih kreditov
 • >>>>>>
ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

GRADNJA PASIVNE HIŠE – primer gradnje lesene hiše v Velikih Laščah


(članek objavljen: oktober 2009)

V tokratnem prispevku predstavljamo prvo gradnjo pasivne hiše na območju od Škofljice do Kočevja. Gre za gradnjo lesene hiše v Velikih Laščah.

Gradnja pasivne lesene hiše

Med pasivne hiše uvrščamo objekte, ki imajo rabo energije za ogrevanje pod 15 kWh/(m2a) oz. kot so včasih bolj nazorno posploši pod 1,5 litra kurilnega olja na m2 ogrevalne površine na leto. Da objekt doseže tako nizko rabo energije mora biti odlično izoliran, vgrajen pa mora imeti tudi prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Nekaj podatkov o objektu:

LETO IZGRADNJE: 2009 - 2010

OPIS KONSTRUKCIJE: Lesena skeletna konstrukcija

STOPNJA ENERGETSKO VARČNE GRADNJE: pasivna hiša

 • poraba energije za ogrevanje po PHPP 12 kWh/(m2a)
  za klimatske podatke za osrednjo Slovenijo (Ljubljana)

 • poraba energije za ogrevanje po PHPP 14 kWh/(m2a)
  za klimatske podatke za lokalno klimo (Velike Lašče)


U-VREDNOST:
 • zunanja stena – kontaktna fasada - 0'113W/m2K
 • zunanja stena- prezračevana fasada - 0'112W/m2K
 • streha – 0'107 W/m2K
 • tla – 0'13 W/m2K
 • previsna tla v nadstropju - 0'116 W/m2K
 • zasteklitev – 0'6 W/m2K
 • okvir – 1'4 W/m2K

Objekt bo imel vgrajen sistem centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (z izkoristkom > 90%). Ogrevan bo s pomočjo toplotne črpalke in s ploskovnim talnim ogrevanjem, delno pa tudi s prezračevalnim sistemom. Pri gradnji se bo uporabilo čim več naravnih materialov: poleg lesene nosilne konstrukcije bo uporabljena še opeka in kamen, kot toplotno izolacijo pa se bo večinoma uporabilo izolacijo iz lesnih vlaken.

Gradnja pasivne lesene hiše

Letno predvidena poraba energije za ogrevanje bo 14 kWh/(m2a), kar ob 234 m2 ogrevanih površin znaša letno 3276 kWh/leto energije. Za občutek bi bil letni strošek za ogrevanje pri ogrevanju s lahkim kurilnim oljem malo čez 200 EUR, s toplotno črpalko pa bo še bistveno nižji.

Poleg ogrevanja se predvideva poraba energije tudi za hlajenje objekta in sicer 100 kWh/leto.

Več podatkov o gradnji tega objekta ter živ prenos gradnje objekta si lahko ogledate na spletni strani http://www.lesena-gradnja.si/html/pages/gradnja-on-line.php, kjer lahko preberete tudi zanimive komentarje in dnevnik gradnje zapisan s strani investitorja ter tudi izvajalca Stavbarstva Žerjal.

 

 Tema je bila predstavljena tudi v redni mesečni oddaji Učinkovita raba energije na radiju Univox dne 6.10.2009.
Radijske oddaje na radiju UNIVOX so vsak prvi torek v mesecu ob 10 uri in 40 minut.

 

AKTUALNI RAZPISI
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA

Subvencioniranje okoljskih naložb prebivalstva
Subvencioniranje okoljskih naložb gospodarstva
Subvencioniranje okoljskih naložb javnega sektorja
KREDITI EKO SKLADA

Kreditiranje okoljskih naložb prebivalstva
Kreditiranje okoljskih naložb gospodarstva
Kreditiranje okoljskih naložb javnega sektorja
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČINE KOČEVJE

Nepovratna finančna sredstva za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v mestu in okolici mesta Kočevje v letu 2022
PRIMERI DOBRE PRAKSE
Prispevek ESP Kočevje na TV Kočevje o mali kurilni napravi na lesne sekance
Primeri dobre prakse v TV oddaji "Ambienti"
Dnevi odprtih vrat pasivnih hiš - z možnostjo ogleda
KAJ DELAMO

  Dvakrat tedensko nudimo občanom brezplačen pogovor in nasvet v vezi s posegi na objektih, ki lahko zmanjšajo rabo energije

  Organiziramo razstave in druge prireditve

  Posredujemo informacije glede pridobitve subvencij za ukrepe na objektih s katerimi se zmanjša raba energije

KAJ SMO ŽE NAREDILI

  Pisarna je odprta v decembru 1997.

  V   več kot dvajsetih letih delovanja smo svetovali čez 2000 gospodinjstvom.

  Organizirali več razstav in predavanj.

  Organizirali smo že več skupin, ki so si po principu samogradnje izdelale sprejemnike sončne energije.


  © Energetsko svetovalna pisarna Kočevje    | Kontakt |  Admin |