KONTAKT
 • Kje smo:
  Ljubljanska 26, Kočevje
  (v pritličju)  >>>
 • Kdaj:
  torek in četrtek od 17:00 do 19:00 s predhodno tel.prijavo obiska ali po dogovoru
 • Telefon za prijavo:
  01 89 38 228(vložišče občine)
  031 722 901 (M.Piršič)
 • e-pošta
 • Spletna prijava
KDO NAS FINANCIRA
TEME SVETOVANJA
 • Ogrevanje
 • Energetska sanacija stavb
 • Energetska zasnova novogradenj in skoraj-nič energijskih hiš
 • Obnovljivi viri energije
 • Mobilnost
 • Varčevanje energije
 • Možnosti pridobitve nepovratnih sredstev ter ugodnih kreditov
 • >>>>>>
ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

PRIMERI DOBRE PRAKSE IN PROJEKT "NACIONALNA ENERGETSKA POT (NEP)"


(članek objavljen: marec 2009)


Investitor je pred začetkom novogradnje ali obnove hiše postavljen pred več vprašanj:
 • Za katero rešitev se odločiti ?
 • Katerega izvajalca izbrati ?
 • Je izbrana rešitev ekonomsko upravičena ali bi za vloženi denar nekje drugje dobil boljšo in cenejšo rešitev ?

Informacije sicer dobiva iz raznih strani od projektanta, do prodajalcev, izvajalcev, energetskih svetovalcev, znancev in raznih pisnih virov, vendar je pri končni odločitvi predvsem sam.
In tako se investitor nazadnje z polno mizo prospektov, izračunov, z glavo polno raznoraznih nasvetov, z sliko napisa „izjemno ugoden popust” v ozadju in še z par tedni za dokončno odločitev. Situacija zna biti celo stresna in nekatri popustijo pritiskom in se zadovoljijo s prvo rešitvijo ali pa predlogom bližjega prodajalca.
A izkušnje kažejo, da se je najlažje odločati pravilno na osnovi stvari, ki jih lahko tudi vidimo in v praksi že uspešno funkcionirajo. A kako priti do takih informacij?
 • Kje videti enako ali podobno investicijo v realni situaciji ?
 • Kje dobiti izkušnje iz „prve roke” od nekoga, ki je bil pred podobnim problemom ?
 • Kje dobrega mojstra, ki mu lahko zaupamo svoj težko prislužen denar ?

Te dragocene informacije bodo na voljo po zaključku projekta Nacionalna Energetska Pot (NEP) Slovenija, spomladi 2009.


Ogovor ponuja projekt NEP Slovenija se je razvila kot nadgradnja energetskega svetovanja za občane, namenjena je prikazu dobrih praks učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) v stanovanjih, delavnicah, poslovnih objektih, blokih, ... ki jih je lastnik pripravljen brezplačano predstaviti.

Projekt je v fazi evidentiranja v 10 slovenskih regijah, instalaterji pa imate priložnost na spletnem portalu predstaviti svoje delo široki javnosti. Pripravljenost sporočite na naše telefonske številke oz. na e pošto. Ogled pilotnega projekta Regijske energetske poti Notranjsko-kraške regije je na možna na spodnji povezavi do brošure REP Notranjsko-kraške regije .

  Področja NEP Slovenija
 • OVE: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov (geovrtina, kolektor, podtalnica, površinska voda, zrak); lesna biomasa (polena, sekanci, pelete); pasivna in aktivna izraba sonca (ploščati in vakuumski SSE) za ogrevanje prostorov; fotovoltaika; bioplin,...
 • URE: Kvalitetna TI oboda stavbe (tlak, fasada, zadnja plošča, streha); prezračevana fasada; nizkotemperaturno (talno, stensko ali stropno) ogrevanje; učinkovita avtomatika (pametna hiša); učinkovita senčila (zunanje rolete, polkna); kondenzacijski kotel na plin ali nafto; kogeneracija; rekuperacija zraka in vode; gorivne celice,...
 • Gradnja: Pasivna in nizkoenergijska hiša; lesena, montažna, masivna hiša; obnovljena starejša hiša,...


Uporabniki NEP Slovenija
Ponudniki so gospodinjstva, obrtniki, podjetniki,… uporabnikov bo več. Investitorji za energetsko učinkovite investicije, šolarji in učitelji dobijo uporaben učni pripomoček, izvajalci tako javnosti predstavijo svoje dosežke, hkrati si pri ogledu osvežijo znanje in »pokukajo« v delo konkurence.

Kako na NEP Slovenija?
Spomladi 2009 bo na spletu predstavljeno 300 hiš odprtih vrat s kontaktnimi podatki, opisanimi ukrepi, fotografijami in zemljevidom. Portal bo omogočal iskanje po več kriterijih. Vse točke bodo predstavljene z dobrimi rešitvami, lastniki jih bodo pokazali ter izpostavili dobre in slabe plati posameznega ukrepa. Informacije iz prve roke bodo brezplačne, z gostiteljem bo potrebno le uskladiti čas obiska.

Financiranje
Glede na izjemno dober odziv pilotnega projekta REP je NEP Slovenija podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Odzivnost je velika na strani gospodinjstev z energetsko učinkovitimi ukrepi, še večja na strani iskalcev verodostojnih informacij. Portal bo osrednja informacijska točka ponudbe in povpraševanja. Vabimo vse, ki imajo kaj za pokazati, da se vključijo v NEP Slovenija.
Več informacij lahko dobite še v Energetsko svetovalni pisarni Kočevje, kjer dobite tudi več informacij o zgornji in drugih temah povezanih z učinkovito rabe energije.

Energetsko svetovalno pisarne so tudi po drugih večjih krajih po Sloveniji.Pripravil:
Marko Piršič, energetski svetovalec v ESP Kočevje

AKTUALNI RAZPISI
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA

Subvencioniranje okoljskih naložb prebivalstva
Subvencioniranje okoljskih naložb gospodarstva
Subvencioniranje okoljskih naložb javnega sektorja
KREDITI EKO SKLADA

Kreditiranje okoljskih naložb prebivalstva
Kreditiranje okoljskih naložb gospodarstva
Kreditiranje okoljskih naložb javnega sektorja
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČINE KOČEVJE

Nepovratna finančna sredstva za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v mestu in okolici mesta Kočevje v letu 2022
PRIMERI DOBRE PRAKSE
Prispevek ESP Kočevje na TV Kočevje o mali kurilni napravi na lesne sekance
Primeri dobre prakse v TV oddaji "Ambienti"
Dnevi odprtih vrat pasivnih hiš - z možnostjo ogleda
KAJ DELAMO

  Dvakrat tedensko nudimo občanom brezplačen pogovor in nasvet v vezi s posegi na objektih, ki lahko zmanjšajo rabo energije

  Organiziramo razstave in druge prireditve

  Posredujemo informacije glede pridobitve subvencij za ukrepe na objektih s katerimi se zmanjša raba energije

KAJ SMO ŽE NAREDILI

  Pisarna je odprta v decembru 1997.

  V   več kot dvajsetih letih delovanja smo svetovali čez 2000 gospodinjstvom.

  Organizirali več razstav in predavanj.

  Organizirali smo že več skupin, ki so si po principu samogradnje izdelale sprejemnike sončne energije.


  © Energetsko svetovalna pisarna Kočevje    | Kontakt |  Admin |